Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
446028    
Ημερομηνία Έκδοσης:
19/9/2022 1:50:18 μμ
ΑΔΑ:
61ΑΓ4653Π4-96Δ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
19/9/2022 5:08:58 μμ

Φορέας:
Τμήμα Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και Μουσείων

Θέμα:
Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εικονογράφησης (cpv: 79822500-7 Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού), για τις ανάγκες του έργου «Με τη Φιλίστα στο αρχαίο θέατρο Γιτάνων» στο πλαίσιο του ΕΠ ««Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΠΛΙΑΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
tlazou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
19/9/2022 2:08:58 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις