Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
455399    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/9/2022 5:19:19 μμ
ΑΔΑ:
6ΚΓΧ4653Π4-ΝΥΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/9/2022 12:23:41 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας

Θέμα:
Σύμβαση που αφορά υπηρεσίες συντήρησης & επισκευής τριάντα πέντε (35) κλιματιστικών μονάδων που βρίσκονται σε χώρους, μουσεία και κτίρια, αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας με CPV: 50000000-5, για το έτος 2022. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του Φορέα - Ειδικού Φορέα 1021.204.0000000 και Α.Λ.Ε. 2420389001 του ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ του ΥΠ.ΠΟ.Α. έτους 2022.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
ΔΑΔΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
ktsoukalas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/9/2022 9:23:45 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις