Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
457854    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/9/2022 2:55:59 μμ
ΑΔΑ:
ΡΞΚΖ4653Π4-ΟΔΕ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/9/2022 6:36:42 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Απόφαση παράτασης πρόσληψης επιστημονικού προσωπικού και λοιπών ειδικοτήτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 2 «Συντήρηση τοιχογραφιών, μεταλλικού, ξύλινου και γλυπτού διακόσμου στο διατηρητέο νεοκλασικό κτήριο ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)» του έργου «Αποκατάσταση διατηρητέου νεοκλασικού κτηρίου ιδιοκτησίας της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας επί των οδών Λυκομιδών και Ακταίου 37-39 στο Θησείο (οικία Μπάρλα)» (Μινέτου Στυλ κλπ)

Είδος Απόφασης:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπογράφων:
Μερτζάνη Μαρία

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
jimvasilo13@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
23/9/2022 3:36:42 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις