Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
461427    
Ημερομηνία Έκδοσης:
27/9/2022 11:11:36 πμ
ΑΔΑ:
ΨΥΨ54653Π4-ΙΞΑ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 11:30:31 πμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής Η/Μ προμελέτης του Αρχαιολογικού Μουσείου Αργοστολίου (Κεφαλλονιάς)

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
csarli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 8:30:33 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις