Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
461210    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/9/2022 3:01:37 μμ
ΑΔΑ:
ΨΦΧ74653Π4-Μ24    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 11:54:36 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
6η Τροποποίηση της αριθ. ΥΠΠΟΑ/169297/15-04-2022 (ΑΔΑ: ΨΣ9Ζ4653Π4-2ΣΨ) Απόφασης πρόσληψης (ΔΕ) Φύλαξης - Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, (ΔΕ) Φύλαξης-Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων και (ΥΕ) Βοηθητικού προσωπικού - Καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022 της ΓΔΑΠΚ, στην Eφορεία Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Ανδρίκου Ελένη

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
vassileiosbakalis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 8:54:37 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις