Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
461229    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/9/2022 6:28:07 μμ
ΑΔΑ:
ΨΦ164653Π4-Τ1Β    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 11:54:38 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού τριάντα επτά χιλιάδων εβδομήντα έξι ευρώ (37.076.00 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την ανάθεση μεταφορών αρχαιοτήτων και εξοπλισμού σε χώρους αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (CPV: 60100000-9 Υπηρεσίες οδικών μεταφορών), από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 από Εθνικούς Πόρους – ΣΑΝΑ 514 σε βάρος του Έργου 2022ΝΑ514000415150324 «EΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΑΝΑΣΚΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (π.κ. 1960ΣΕ01400000) (2014ΣΕ51400006).

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Χρυσουλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
gasimakopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 8:54:39 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις