Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
461234    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/9/2022 4:59:53 μμ
ΑΔΑ:
690Ζ4653Π4-ΩΒΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
27/9/2022 11:58:50 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων ενενήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτών (3.298,40 €), συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, για την αντικατάσταση των δεκατριών (13) σκαλοπατιών της κλίμακας που οδηγεί από το Αρχαιολογικό Μουσείο Πειραιά προς τον αύλειο χώρο (CPV 45422100-2 Ξυλουργικές υπηρεσίες), από τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2022 από Εθνικούς Πόρους - ΣΑΝΑ 514 σε βάρος του Έργου 2022ΝΑ514000705150382 ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΕΡΓΑ, ΕΠΑΝΕΚΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ (π.κ. 1960ΣΕ01400002) (2014ΣΕ51400009).

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Χρυσουλάκη Στέλλα

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
gasimakopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
27/9/2022 8:58:51 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις