Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
575809    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/11/2022 9:44:53 πμ
ΑΔΑ:
6ΗΣΓ4653Π4-ΥΣΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
23/11/2022 12:33:46 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση καταβολής δαπάνης ύψους 3.962,05 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. για την προμήθεια ειδών υδραυλικού εξοπλισμού που αφορούν στις ανάγκες επισκευής και αποκατάστασης βλαβών υδραυλικών εγκαταστάσεων

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
23/11/2022 10:33:47 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις