Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
580439    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/11/2022 2:01:58 μμ
ΑΔΑ:
ΨΜΨ24653Π4-ΛΚΣ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
25/11/2022 2:11:20 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Παπαϊωάννου Ιωάννης, ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ από 09/12/2022 έως 08/06/2023, για τις ανάκες του υποέργου 22 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του έργου “Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης”,με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
Heleni_Stefani@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
25/11/2022 12:11:20 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις