Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
580454    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/11/2022 1:43:48 μμ
ΑΔΑ:
9ΠΔΡ4653Π4-Σ4Λ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
25/11/2022 2:16:09 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση παράτασης πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ (ΚΟΤΡΙΚΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του υποέργου 22 «Αρχαιολογικές εργασίες και έρευνες» του έργου “Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης”, απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας με κωδικό ΟΠΣ 501104

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
Heleni_Stefani@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
25/11/2022 12:16:12 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις