Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
580487    
Ημερομηνία Έκδοσης:
23/11/2022 1:42:02 μμ
ΑΔΑ:
6ΛΓ04653Π4-Β1Ξ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
25/11/2022 2:18:46 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Κοτρίκλας Ιωάννης) ειδικότητας ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ από 16/12/2022 έως 15/06/2023, για τις ανάγκες του έργου “Ανάπτυξη Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου Μέσης και Χαμηλής Πίεσης”, στον κωδικό 2017ΕΠ05610050 της ΣΑΕΠ0561 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ( ΟΠΣ 5011043) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου, εφόσον κριθεί αναγκαίο από την εξέλιξη αυτού.

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
Heleni_Stefani@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
25/11/2022 12:18:48 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις