Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
587287    
Ημερομηνία Έκδοσης:
25/11/2022 12:46:27 μμ
ΑΔΑ:
ΨΨΦ64653Π4-ΒΛΝ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
29/11/2022 1:37:14 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Κέρκυρας

Θέμα:
ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΛΥΣΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ «COASTAL HERITAGE NETWORK (COHEN)», ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ ΣΤΟ Ε.Π. EΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «INTERREG V–A GREECE–ITALY 2014–2020»

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
ΡΗΓΑΚΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΩ

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
dmpallas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
29/11/2022 11:37:14 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις