Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
44491    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/1/2023 5:22:41 μμ
ΑΔΑ:
6ΤΧΘ4653Π4-9ΚΛ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/1/2023 1:59:34 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Θέμα:
Τροποποίηση της υπ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/584359/28-11-2022 (ΑΔΑ: 9ΠΤΤ4653Π4-Σ8Λ) Απόφαση πρόσληψης ΔΕ φυλακτικού προσωπικού και ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (προκήρυξη ΣΟΧ2/2022 ΓΔΑΠΚ).

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Κάττουλα Τριανταφυλλιά

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
amarkou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/1/2023 11:59:34 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις