Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
44485    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/1/2023 5:35:51 μμ
ΑΔΑ:
ΨΞ2Θ4653Π4-9ΑΣ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/1/2023 2:04:54 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων

Θέμα:
Τροποποίηση της υπ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΑΠΝ/ 587389 /29-11-2022 (ΑΔΑ: ΨΕΦΨ4653Π4-83Ζ) Απόφασης πρόσληψης ΔΕ φυλακτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων (προκήρυξη ΣΟΧ2/2022 ΓΔΑΠΚ).

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Κάττουλα Τριανταφυλλιά

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
amarkou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/1/2023 12:04:55 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις