Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
46350    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/1/2023 9:42:12 μμ
ΑΔΑ:
Ψ65Ω4653Π4-Λ1Ο    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
1/2/2023 8:57:29 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων

Θέμα:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ-CPV 45453100-8 του έργου «Αποκατάσταση του σεισμόπληκτου μνημείου «Πύλη Φόρου Παλαιάς Πόλης Κω» στη νήσο Κω»

Είδος Απόφασης:
ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Υπογράφων:
ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
akontou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
1/2/2023 6:57:29 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις