Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
49021    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/2/2023 11:13:22 πμ
ΑΔΑ:
6Δ6Π4653Π4-ΠΚΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/2/2023 10:50:34 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Συγκρότηση συνεργείου απασχόλησης πέραν του πενθημέρου και κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση της εβδομαδιαίας υποχρεωτικής εργασίας, για χρονικό διάστημα από 2-2-2023 έως τη λήξη της σύμβασης, σε φυλακτικό προσωπικό, που απασχολείται στον Αρχαιολογικό Χώρο Ολύνθου αρμοδιότητας της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σύμφωνα με την ΣΟΧ2/2022 ανακοίνωση της ΓΔΑΠΚ. ΣΤΕΦΑΝΗ ΕΥΦΗΜΙΑ

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Σκιαδαρέσης Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mlabrianou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
2/2/2023 8:50:35 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις