Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
48327    
Ημερομηνία Έκδοσης:
1/2/2023 3:17:51 μμ
ΑΔΑ:
ΨΦΓΗ4653Π4-Φ46    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/2/2023 11:04:38 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Έγκριση δαπάνης ποσού 4.844,68 € για την πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Ιανουαρίου 2023 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάσθηκε για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Υποστηρικτικές ενέργειες για την εγκατάσταση πυρόσβεσης του Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά» στο πλαίσιο της πράξης «Πυρόσβεση Αρχαιολογικού Χώρου Μυστρά»

Είδος Απόφασης:
ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Υπογράφων:
Πάντου Ευαγγελία

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
npapastratakos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
2/2/2023 9:04:38 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις