Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
23231    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/1/2023 1:54:37 μμ
ΑΔΑ:
6Ο7Ξ4653Π4-ΦΥΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
2/2/2023 11:24:10 πμ

Φορέας:
Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Κεντρικής Υπηρεσίας

Θέμα:
Απόφαση δέσμευσης ποσού 4.000,00€ στον ΑΛΕ 2410989899 (υπόθεση καταβολής αποζημίωσης στον Αναστάσιο Καραμάνο)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
Αντωνόπουλος Εμμανουήλ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
sskaliaraki@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
2/2/2023 9:24:12 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις