Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
119651    
Ημερομηνία Έκδοσης:
6/3/2023 5:21:50 μμ
ΑΔΑ:
ΨΑΨ94653Π4-Α1Α    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
14/3/2023 1:46:08 μμ

Φορέας:
Τμήμα Υποστήριξης Λειτουργίας

Θέμα:
Απόφαση Διενέργειας Διαγωνισμού άνω των ορίων με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ για την επιλογή της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής του υποέργου 4 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ 20.500 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» στο πλαίσιο του ενταγμένου έργου «ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΤΟΪΟΥ» (Κωδικός ΟΠΣ ΤΑ 5149227) στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
Διδασκάλου Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
nkarydakis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
14/3/2023 11:46:10 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις