Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
422460    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/9/2023 6:34:49 μμ
ΑΔΑ:
Ψ09Κ46ΝΚΟΤ-ΥΒΠ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
8/9/2023 1:03:09 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους 650,00 € (εξακόσια πενήντα ευρώ) για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού, Ειδικός Φορέας 1021.204.0000000 και Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 2420907001 οικονομικού έτους 2023. Η ανωτέρω δέσμευση αφορά στην «πληρωμή δαπάνης με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης ήχου της θεατρικής παράστασης

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
a.pappa@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
8/9/2023 9:55:02 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις