Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
426446    
Ημερομηνία Έκδοσης:
7/9/2023 5:23:34 μμ
ΑΔΑ:
ΨΚΗΟ46ΝΚΟΤ-2ΩΖ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
11/9/2023 4:34:10 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού τριών χιλιάδων, εννιακοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι ένα λεπτών (3.944,21€) για την πληρωμή μισθοδοσίας μηνός Αυγούστου για το έτος 2023 του προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που εργάστηκε για τις ανάγκες του υποέργου 1 «Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» του έργου «Ανάδειξη-Ανάπλαση ταφικού περιβόλου στο Φισκάρδο Κεφαλονιάς» με κωδικό ΟΠΣ 5051260 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ιόνια Νησιά 2014-2020» και Κωδικό Πράξης 2020ΕΠ02210032 της ΣΑΕΠ 0221.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
ΓΡΗΓΟΡΑΚΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
nickkehaidis@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
11/9/2023 1:26:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις