Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
5189    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/2/2024 12:48:56 μμ
ΑΔΑ:
ΨΥΔ546ΝΚΟΤ-89Β    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
13/2/2024 3:12:03 μμ

Φορέας:
Τμήμα Εκτέλεσης Τακτικού Προϋπολογισμού Κεντρικής Υπηρεσίας

Θέμα:
Απόφαση δέσμευσης στον ΑΛΕ 2410207001 για προμήθεια εξοπλισμού για λειτουργία server (Ανεξόφλητη δαπάνη 2023)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
Αντωνόπουλος Εμμανουήλ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
sskaliaraki@gmail.com

Τροποποιήθηκε:
13/2/2024 1:12:04 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις