Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
157110    
Ημερομηνία Έκδοσης:
9/4/2024 3:29:56 μμ
ΑΔΑ:
9ΒΟΗ46ΝΚΟΤ-9ΤΧ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
9/4/2024 5:34:01 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
1η Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. ΥΠΠΟ/136094/29-03-2024 ΑΔΑ: 61ΚΣ46ΝΚΟΤ-Η5Ν απόφασης πρόσληψης προσωπικού ειδικότητας ΔΕ Ημερησίων Φυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων, ΔΕ Νυχτοφυλάκων Μουσείων και Αρχαιολογικών Χώρων και ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας εσωτερικών χώρων, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, στους Αρχαιολογικούς Χώρους και Μουσεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής και Αγίου Όρους, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2024 της ΓΔΑΠΚ του Υπουργείου Πολιτισμού.

Είδος Απόφασης:
ΣΥΜΒΑΣΗ

Υπογράφων:
Σκιαδαρέσης Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mlabrianou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
9/4/2024 2:34:02 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις