Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
167907    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/4/2024 7:32:09 μμ
ΑΔΑ:
9ΚΟΝ46ΝΚΟΤ-Ζ5Ψ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/5/2024 5:36:21 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής Οικονομικής και Τεχνικής Υποστήριξης

Θέμα:
2η Τροποποίηση της υπ. αριθμ. ΥΠΠΟ/136900/29.03.2023 (ΑΔΑ: ΨΧ5646ΝΚΟΤ-Ζ51) Απόφασης πρόσληψης δέκα (10) ατόμων, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, της υπ. αριθμ. ΣΟΧ1/2024 (κωδ. 505 και 508)

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Κουρκουμέλης Δημήτρης

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
timsiari@yahoo.gr

Τροποποιήθηκε:
16/5/2024 2:36:22 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις