Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
213453    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/5/2024 5:02:39 μμ
ΑΔΑ:
ΨΧΙ846ΝΚΟΤ-6ΡΥ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/5/2024 5:38:17 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση σύστασης -συγκρότησης επιτροπής για την εξέταση των ενστάσεων που υποβλήθηκαν κατά των προσωρινών πινάκων μοριοδότησης της με Α.Π. ΥΠΠΟ/150537/5-4-2024 (ΑΔΑ:90ΤΔ46ΝΚΟΤ-14Ν) προκήρυξης πρόσληψης προσωπικού

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Καράντζαλη Ευθυμία

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
antinopoulos@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/5/2024 2:38:17 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις