Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
213670    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/5/2024 6:22:06 μμ
ΑΔΑ:
ΨΘΠΒ46ΝΚΟΤ-ΟΓΡ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/5/2024 7:12:01 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διαχείρισης Εθνικού Αρχείου Μνημείων και Αρχαιολογικού Κτηματολογίου

Θέμα:
Συγκρότηση Επιτροπής Ποιοτικής Παραλαβής του Υποέργου 1 με τίτλο «Έρευνα-συλλογή-αξιολόγηση-καταγραφή πληροφοριακού υλικού» της Πράξης «Τρισδιάστατη Προβολή Κάστρου Μύρινας», Kωδικός ΟΠΣ 5030395, ΣΑΕ 0881, κωδ. εναρίθμου 2019ΕΠ0881005, Π.Δ.Ε., το οποίο υλοποιήθηκε απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»

Είδος Απόφασης:
ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ - ΕΠΙΤΡΟΠΗ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ - ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Υπογράφων:
Γαρέζου Μαρία-Ξένη

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
kananiadis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/5/2024 4:12:02 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις