Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/408976/287163/4349    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/7/2020 5:10:51 μμ
ΑΔΑ:
6ΒΞΥ4653Π4-4ΜΒ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/7/2020 11:43:39 πμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας των Διαδικασιών Σύναψης Δημόσιας Σύμβασης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου που αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση προθηκών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αγίου Νικολάου» στο πλαίσιο του Υποέργου 2, της πράξης με τίτλο «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ», του Ε.Π. «Κρήτη 2014-2020» (MIS 5007697)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
emaniadaki@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/7/2020 8:43:41 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις