Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΑΧΑ/406439/285341/5043    
Ημερομηνία Έκδοσης:
30/7/2020 12:25:45 μμ
ΑΔΑ:
ΩΦΘ34653Π4-5ΧΣ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/7/2020 12:40:27 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας

Θέμα:
AΠΟΦΑΣΗ Έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την «Προμήθεια - κατασκευή πινακίδας για τις ανάγκες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αιγίου», για την υλοποίηση της Ολοκληρωμένης Παρέμβασης «Επέκτασης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείο Αιγίου», του χρηματοδοτούμενου Προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας INTERREG ‘‘Ελλάδα - Ιταλία 2014 - 2020’’ έργου «TheRout_Net / Thematic routes and networks» (MIS 5041731) με ακρωνύμιο ‘‘TheRout_Net’’ (310,00 € - Κατσαίτης Φώτιος και ΣΙΑ Ο.Ε.)

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΓΚΑΤΗ ΜΑΡΙΑ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ

Email Καταχωρητή:
egazeta@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/7/2020 9:40:28 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις