Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΒΡ/412135/289449/4341    
Ημερομηνία Έκδοσης:
31/7/2020 5:07:52 μμ
ΑΔΑ:
9ΘΓ04653Π4-ΡΨΛ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
31/7/2020 5:11:44 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Θέμα:
Λύση υπαλληλικής σχέσης που συνομολογήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΒΡ/196642 /138127/1657/11-4-19 (ΑΔΑ: 78ΑΤ4653Π4-ΤΦΒ) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, δυνάμει της υπ’ αριθ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΒΡ/194036/136284/1648/11-4-19 (ΑΔΑ: Ω7ΖΔ4653Π4-ΜΤ5) Απόφασής μας, όπως παρατάθηκε με την ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΒΡ/433636 /310552/3959/9-8-19 (ΑΔΑ: Ψ46Ξ4653Π4-ΤΙΟ) όμοιά της για την κάλυψη των αναγκών του υποέργου 1 «Δομική και μορφολογική αποκατάσταση μνημειακού κελύφους &περιβάλλοντος» του έργου «Αποκατάσταση τεμένους Βαγιαζήτ - φάση Β´» (MIS 5004072), που υλοποιείται με αυτεπιστασία και απολογιστικά στο πλαίσιο του ΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης 2014-2020, λόγω οικειοθελούς αποχωρήσεως

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Τερζοπούλου Δόμνα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
lsampanopoulou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
31/7/2020 2:11:44 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις