Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΟΘ/ΤΔΟΥ/500498/353915/6366/2172    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/9/2020 2:31:32 μμ
ΑΔΑ:
Ω5ΟΗ4653Π4-2ΗΘ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/9/2020 11:45:32 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΓΕΙΟΥ ΣΑΡΩΤΗ LASER ΤΡΙΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ (3D LASER SCANNER) ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ Β) ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ Γ) ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΗ ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ (DRONE)» για την εκτέλεση του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΒΟΡΕΙΩΝ, ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΥΤΙΚΩΝ ΤΕΙΧΩΝ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», ενταγμένου στο Ε. Π. «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΑΝΟΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
zbakirtzi@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/9/2020 8:45:34 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις