Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/483847/54616/4466    
Ημερομηνία Έκδοσης:
8/9/2020 3:43:58 μμ
ΑΔΑ:
6Δ094653Π4-ΔΟΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/9/2020 12:54:10 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Αποδοχή των υπ’ αριθμ 1/26-8-2020 Πρακτικού Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης & Αξιολόγησης Τεχνικών Προσφορών και δικαιολογητικών συμμετοχής και υπ’ αριθμ 2/1-9-2020 Πρακτικού Ηλεκτρονικής αποσφράγισης & Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών, Κατακύρωσης (προσωρινός ανάδοχος) του αποτελέσματος του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για ανάθεση για τις 1) υπηρεσίες αποκατάστασης βλάβης και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων σε Μουσεία της Χώρας με ταυτόχρονη προμήθεια – εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών – εξοπλισμού για την άρση των βλαβών, 2) υπηρεσίες εκσυγχρονισμού της εγκατάστασης κλιματισμού του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς με ταυτόχρονη προμήθεια – εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών- εξοπλισμού και 3) υπηρεσίες αποκατάστασης βλαβών – εύρυθμου λειτουργίας των ψυκτικών συγκροτημάτων στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας με ταυτόχρονη προμήθεια – εγκατάσταση των απαιτούμενων υλικών - εξοπλισμού.

Είδος Απόφασης:
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ

Υπογράφων:
Διδασκάλου Γεώργιος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
mdaliani@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/9/2020 9:54:12 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις