Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΔΟΥ/503603/356191/7975/3532    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/9/2020 6:42:45 μμ
ΑΔΑ:
9ΩΙΛ4653Π4-9ΥΤ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/9/2020 6:43:26 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Εγκριση δαπάνης μισθοδοσίας μηνός Αυγούστου 2020 συνολικού ποσού χιλίων οκτακοσίων δεκαεπτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (1.817,81 € ) για το έργο «Οργάνωση της αρχαιολογικής αποθήκης και λειτουργικών υποδομών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας ¨Αρέθουσᨻ.

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
Σίμωσι Αγγελική

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mpantavou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/9/2020 3:43:28 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις