Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΥΒ/ΤΔΟΥ/433227/305010/6751/2837    
Ημερομηνία Έκδοσης:
11/8/2020 1:16:00 μμ
ΑΔΑ:
6Π7Ι4653Π4-ΤΑ0    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
17/9/2020 11:07:34 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
4η Απόφαση Εκκαθάρισης - Εντολή πληρωμής δαπάνης ποσού δύο χιλιάδων τριακοσίων εβδομήντα επτά ευρώ και ογδόντα ενός λεπτών (2.377,81 € ) για μισθοδοσία μηνός Ιουλίου 2020 του έργου «Οργάνωση της αρχαιολογικής αποθήκης και λειτουργικών υποδομών του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Χαλκίδας ¨Αρέθουσᨻ.

Είδος Απόφασης:
ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Υπογράφων:
Καραχάλιος Γιώργος

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
mpantavou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
17/9/2020 8:07:37 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις