Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/574873/407358/6409    
Ημερομηνία Έκδοσης:
15/10/2020 1:05:12 μμ
ΑΔΑ:
ΨΝ5Θ4653Π4-ΛΗ6    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/10/2020 5:01:02 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου

Θέμα:
Ανάκληση δέσμευσης πίστωσης ποσού ίσου με 0,13 € (μηδέν ευρώ και δεκατρία λεπτά) της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΛΑΣ/453240/319668/4995 και ΑΔΑ Ω5ΡΜ4653Π4-Η13, με α/α 62157

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Υπογράφων:
Ζωγραφάκη Βασιλική

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ

Email Καταχωρητή:
dpitharouli@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/10/2020 2:01:02 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις