Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΚΟΡ/ΤΔΟΥ/576460/408477/6665/3877    
Ημερομηνία Έκδοσης:
16/10/2020 5:22:20 μμ
ΑΔΑ:
ΨΒΧ44653Π4-5Β1    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
16/10/2020 5:41:20 μμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
Απόφαση απευθείας ανάθεσης χωματουργικών εργασιών, αποχωματώσεις- μεταφορά ανασκαφικών υλικών, με χρήση μηχανικού μέσου (εκσκαφέας GCB) καθώς και φορτηγού οχήματος, στο πλαίσιο του Υποέργου 2 «Αρχαιολογικές Έρευνες και Εργασίες», της Πράξης «Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)».

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
vdelistathis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
16/10/2020 2:41:20 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις