Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΕΒΡ/585351/414717/6210    
Ημερομηνία Έκδοσης:
21/10/2020 3:43:52 μμ
ΑΔΑ:
Ψ5ΗΖ4653Π4-ΕΛΓ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
21/10/2020 3:52:27 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Θέμα:
Παράταση συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού ΠΕ Αρχιτέκτονα, ΤΕ Συντηρητή Αρχαιοτήτων και ΠΕ Αρχαιολόγου στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου, για την υλοποίηση του Υποέργου 3 «Υλοποίηση μόνιμης έκθεσης Αρχαιολογικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης» της ενταγμένης στο Ε.Π. «Επιχειρηματικότητα, Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» του ΕΣΠΑ 2014-2020 Πράξης «Νέο μουσείο Αλεξανδρούπολης» (κωδικός πράξης: 2016ΣΕ11410000, κωδικός MIS 5002187)»

Είδος Απόφασης:
ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Υπογράφων:
Τερζοπούλου Δόμνα

Θεματική Κατηγορία:
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Email Καταχωρητή:
feniapar@hotmail.com

Τροποποιήθηκε:
21/10/2020 12:52:28 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις