Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΒΟΙΩ/ΤΔΟΥ/592661/419923/6407/1519    
Ημερομηνία Έκδοσης:
22/10/2020 7:06:44 μμ
ΑΔΑ:
6ΡΒΑ4653Π4-Ζ3Θ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
26/10/2020 11:40:02 πμ

Φορέας:
Τμήμα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης

Θέμα:
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΨΕΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΘΗΒΩΝ EM4C

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΚΑΛΛΙΓΑ ΚΥΡΙΑΚΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Email Καταχωρητή:
sstefas@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
26/10/2020 9:40:03 πμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις