Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΜΕΕΜΠΚ/595355/67331/5425    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/10/2020 3:13:24 μμ
ΑΔΑ:
ΨΧΗΟ4653Π4-ΥΔΙ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
26/10/2020 3:36:07 μμ

Φορέας:
Διεύθυνση Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων

Θέμα:
Aνάθεση για την προμήθεια εξοπλισμού διανομής ηλεκτρικού ρεύματος και υπηρεσίες εγκατάστασής του στη Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων (Πειραιώς 81) και στις Αρχαιολογικές αποθήκες της Εφορείας Αρχαιοτήτων Περαιώς και Νήσων στο Ελληνικό

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
Φρισήρας Κωνσταντίνος

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
agallou@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
26/10/2020 1:36:08 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις