Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Αριθμός Πρωτοκόλλου:
ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΠΚ/ΕΦΑΠΡΕ/593797/420695/6181    
Ημερομηνία Έκδοσης:
26/10/2020 11:51:41 πμ
ΑΔΑ:
ΨΙΜΣ4653Π4-ΒΣΚ    
Ημερομηνία Ανάρτησης:
26/10/2020 4:23:05 μμ

Φορέας:
Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας

Θέμα:
«Απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αδρανών υλικών στερεώσεων και ειδικών δομικών υλικών (CPV:14212200-3, 44200000-2) στο πλαίσιο του υποέργου Ολοκλήρωση αρχαιολογικών εργασιών αποκάλυψης και ανάδειξης Βασιλικών Β & Δ (π.κ 2010ΕΠ3000014)του έργου Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2014 -2016, με κωδικό Κ.Α 2014ΕΠ53000007 της ΣΑΕΠ530 Ηπείρου»

Είδος Απόφασης:
ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Υπογράφων:
ΑΓΓΕΛΗ ΑΝΘΗ

Θεματική Κατηγορία:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Email Καταχωρητή:
epaulidis@culture.gr

Τροποποιήθηκε:
26/10/2020 2:23:06 μμ

Αρχείο
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις