Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.Convert.ToInt32(String value) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewYpiresia.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\depot_svn\Yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\ViewYpiresia.cs:line 56 at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewYpiresia.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\depot_svn\Yppo2013\trunk\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\dataverse.web.controls.yppo.pat\ViewYpiresia.cs:line 33
​​​​​​​​​​​​​
System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.Convert.ToInt32(String value) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Users\Dataverse.DESKTOP-E5URLJI\Desktop\new-clone\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 73 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Users\Dataverse.DESKTOP-E5URLJI\Desktop\new-clone\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 142
System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.Convert.ToInt32(String value) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Users\Dataverse.DESKTOP-E5URLJI\Desktop\new-clone\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 73 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Users\Dataverse.DESKTOP-E5URLJI\Desktop\new-clone\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 142
System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.Convert.ToInt32(String value) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Users\Dataverse.DESKTOP-E5URLJI\Desktop\new-clone\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 73 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Users\Dataverse.DESKTOP-E5URLJI\Desktop\new-clone\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 142
​​
Επιστροφή​​
​​​​​​​​​​
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις