Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Συνέδριο Συντήρησης 2015
Με ιδιαίτερη τιμή σας καλούμε να συμμετάσχετε στο συνέδριο «Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί», το οποίο συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, και θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2015 στην Αθήνα. Αφορμή για το συνέδριο υπήρξε η συμπλήρωση 50 χρόνων από τη θέσπιση του τομέα συντήρησης στην Αρχαιολογική Υπηρεσία, καθώς και 30 χρόνων από την ίδρυση και λειτουργία του Τμήματος Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το συνέδριο στοχεύει να προβάλει την εξέλιξη της συντήρησης, των δομών και των επιστημόνων και επαγγελματιών που την υποστηρίζουν, όπως και την πορεία και τις αλλαγές στη θεωρητική, ερευνητική και πρακτική προσέγγιση των εργασιών. Καθώς η συντήρηση αποτελεί θεμελιώδη τομέα με διεπιστημονικό χαρακτήρα για τη διατήρηση και την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας μας, επιχειρείται παράλληλα η παρουσίαση σύγχρονων προβληματισμών και μελλοντικών δυνατοτήτων.
Ελπίζουμε ότι το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά συνεργάζονται οι δύο κεντρικοί φορείς στον τομέα της συντήρησης, από το χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, για την οργάνωση και την υλοποίησή του. Επιδίωξή μας είναι η ευρεία συμμετοχή επιστημόνων και επαγγελματιών διαφόρων ειδικοτήτων, είτε προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, είτε πρόκειται για επαγγελματίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αναπτυχθεί διάλογος και να τεθούν προβληματισμοί για την πορεία και τις σύγχρονες τάσεις της συντήρησης.
Το συνέδριο θα περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις, στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ προγραμματίζονται και παράλληλες δράσεις, όπως επισκέψεις, ξεναγήσεις και εργαστήρια.

Με τη βεβαιότητα για τη στήριξη και τη συμμετοχή σας,

Η Οργανωτική Επιτροπή

Ημερομηνία:

25/05/2015 - 29/05/2015

Τόπος:

  • Ελλάδα

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Ηλεκτρονική Διεύθυνση:

Ετικέτες:

Έτος:

2015
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις