Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Ανακοίνωση ΕΦΑ Μεσσηνίας για τη δωρεά μελέτης με τίτλο «Μελέτη αποκατάστασης του μεταπυργίου μεταξύ των πύργων 17 και 18 της βόρειας οχύρωσης της αρχαίας Μεσσήνης»

Δωρεά μελέτης με τίτλο ​«Μελέτη αποκατάστασης του μεταπυργίου μεταξύ των πύργων 17 και 18 της βόρειας οχύρωσης της αρχαίας Μεσσήνης» από την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών στην ΕΦΑ Μεσσηνίας

Ημερομηνία:

24/04/2020 - 26/05/2020

Τόπος:

  • Καλαμάτα, Μεσσηνίας

Αρμόδιες Υπηρεσίες ή Φορείς:

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Δωρεά, Αρχαιολογικοί χώροι

Πληροφορίες για τον Πολίτη:

Στο πρωτόκολλο της ΕΦΑ Μεσσηνίας κατατέθηκε η «Μελέτη αποκατάστασης του μεταπυργίου μεταξύ των πύργων 17 και 18 της βόρειας οχύρωσης της αρχαίας Μεσσήνης».
Η μελέτη εκπονήθηκε από τον αρχιτέκτονα μηχανικό κ. Νικόλαο Χατζηδάκη κατόπιν ανάθεσης που του έγινε από την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών (Ε.Μ.Α.Σ.) σύμφωνα με το από 18 Ιανουαρίου 2018 Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Μ.Α.Σ. 
Η μελέτη παραχωρήθηκε δωρεάν από την Εταιρεία Μεσσηνιακών Αρχαιολογικών Σπουδών και χωρίς οικονομικό αντάλλαγμα από την Υπηρεσία. 
Η μελέτη διατίθεται προς γνώση στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας (πληροφορίες: κ. Δήμητρα Πίκουλα, πολιτικός μηχανικός, Μπενάκη και Παπάζογλου 6, 24100, Καλαμάτα, τηλ. 2721026410) και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση αυτής εντός προθεσμίας 30 ημερών από την ανάρτηση της παρούσης ανακοίνωσης στο διαδίκτυο. 

Ημερομηνία Έκδοσης:

24/04/2020

Έτος:

2020
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις