Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση έγκρισης πρακτικών 1, 2 και 3 της Επιτροπής Διενέργειας του Διεθνούς Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων

​Απόφαση έγκρισης Πρακτικών: (α) Αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, (β) Αξιολόγησης της Τεχνικής Προσφοράς, (γ) Αξιολόγησης της Οικονομικής προσφοράς για την υλοποίηση του Υποέργου 2 με τίτλο: «Καινοτόμες Δράσεις για την ψηφιακή προβολή του Μουσείου Ελληνικών Λαϊκών Μουσικών Οργάνων «Φοίβος Ανωγειανάκης» - Κέντρο Εθνομουσικολογίας με τη χρήση νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών», και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.​

 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις