Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Σελίδες τοποθεσίας


Απόφαση Κατακύρωσης Διεθνούς Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού 05/2023 του Υποέργου 4: «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού εξοπλισμού», στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και κωδικό MIS 5044924.

Απόφαση Κατακύρωσης του Διεθνούς Δημόσιου Ανοικτού
Διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για συμβάσεις με
προϋπολογισμό κατώτερου του ορίου εφαρμογής της ενωσιακής
νομοθεσίας, για την επιλογή προσωρινού αναδόχου του Υποέργου 4:
«Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού και υδραυλικού
εξοπλισμού» (CPV: 31720000-9/Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός,
CPV: 42512300-1/Συγκροτήματα θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού,
CPV: 44141000-0/Αγωγοί), στο πλαίσιο του έργου «Εκσυγχρονισμός
Αρχαιολογικού Μουσείου Λήμνου» και κωδικό MIS 5044924.

Ημερομηνία:

30/05/2023 - 31/12/2023

Τόπος:

  • Λήμνος, Λέσβου
  • Λέσβος, Λέσβου

Σχετικά Αρχεία:

Θέμα:

Ευρωπαϊκή Ένωση

Ημερομηνία Έκδοσης:

30/05/2023

Έτος:

2023

Ανακοινώσεις-Προκηρύξεις:

ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 05/2023 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 
Ημερολόγιο
Εκδηλώσεις