Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
​​

General Secretary of Sports

System.ArgumentOutOfRangeException: Length cannot be less than zero. Parameter name: length at System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Right_Exhibitions.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.Right_Exhibitions.RenderContents(HtmlTextWriter writer)