Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο


System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at System.Convert.ToInt32(String value) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewYpiresia.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) at dataverse.web.controls.yppo.pat.ViewYpiresia.RenderContents(HtmlTextWriter writer)
​​
More​​
​​​
System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 68 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 142
System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 68 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 142
System.FormatException: Input string was not in a correct format. at System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal) at System.Number.ParseInt32(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info) at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.myRenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 68 at dataverse.web.controls.yppo.aeg.YphresiaSidelist.RenderContents(HtmlTextWriter writer) in C:\Repos\Git\yppo_culture\dataverse.web.controls.yppo.aeg\YphresiaSidelist.cs:line 142
 
Calendar
Events