μια περιπέτεια για μικρούς εξερευνητές!


Καλώς ήλθατε στον ιστοχώρο μας!

Εδώ θα ξεκινήσουμε την περιπέτεια γνώσης και εξερεύνησης μιας βυζαντινής πόλης.
Και μην νομίζετε ότι πρόκειται για οποιαδήποτε βυζαντινή πόλη.
Μιλάμε για την πολιτεία του Μυστρά, δηλαδή την καλύτερα σωζόμενη βυζαντινή πολιτεία στον ελλαδικό χώρο.

Πώς θα μάθουμε γι' αυτήν; Μέσα από κείμενα, εικόνες και παιχνίδια στις ενότητες:

Ιστορία & Χαρακτήρας της Βυζαντινής Πόλης Καλλιτεχνική Δημιουργία Τεχνίτες & Υλικά

Καλή διασκέδαση!

  οδηγός για τον εκπαιδευτικό >
  οδηγίες χρήσης | συντελεστές
ν

Διεύθυνση Βυζαντινών & Μεταβυζαντινών Μνημείων
5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων