Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
 
1. Στα βυζαντινά χρόνια
2. Στου Μυζηθρά το κάστρο...
3. Παραδοσιακοί τεχνίτες
4. Η τέχνη του Μυστρά
5. Βυζάντιο και Δύση
6. Στον κάμπο της Λακεδαιμονίας
7. Έρπουν, πετούν κι ανθίζουν...
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα - σταθμούς και τις εξελίξεις που οδήγησαν στην ίδρυση του Μυστρά, στο πλαίσιο του κατακερματισμού της Βυζαντινής αυτοκρατορίας, κατά την υστεροβυζαντινή περίοδο,
  • να κατανοήσουν το ρόλο που διαδραματίζουν σημαντικές προσωπικότητες αλλά και ο απλός λαός στην ιστορία του Μυστρά,
  • να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που τους δίνονται για να ασχοληθούν με την τοπική ιστορία και
  • να διδαχθούν εκφάνσεις της βυζαντινής ιστορίας που δεν περιλαμβάνονται στη διδακτέα ύλη.
© 2005 Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων