Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
 
1. Στα βυζαντινά χρόνια
2. Στου Μυζηθρά το κάστρο...
3. Παραδοσιακοί τεχνίτες
4. Η τέχνη του Μυστρά
5. Βυζάντιο και Δύση
6. Στον κάμπο της Λακεδαιμονίας
7. Έρπουν, πετούν κι ανθίζουν...
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν τους ποικίλους τομείς μέσα από τους οποίους εκφράζεται η επαφή του Βυζαντίου με τη Δύση (πολιτική-διπλωματία, οικονομία-εμπόριο, πολιτισμός-τέχνη-πνευματική ζωή),
  • να συνειδητοποιήσουν ότι το Βυζάντιο αποτελεί μέρος μιας παγκόσμιας πολιτικής κατάστασης, στο πλαίσιο της οποίας, κατά τους τελευταίους αιώνες του Βυζαντίου, αναπτύσσονται ιδιαίτερα τα κράτη της δυτικής Ευρώπης, ενώ Φράγκοι και Λατίνοι καταλαμβάνουν τα εδάφη της Αυτοκρατορίας και εγκαθίστανται σε αυτά,
  • να αντιληφθούν και να εκτιμήσουν τη σημασία της προσφοράς του Ελληνισμού στην ευρωπαϊκή Δύση, αλλά και στον παγκόσμιο πολιτισμό,
  • να κατανοήσουν τη διαδικασία όσμωσης μεταξύ Βυζαντίου και μεσαιωνικής Δύσης μέσα από την παρατήρηση τόσο έργων τέχνης όσο και αντικειμένων καθημερινού βίου, και να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη αποδοχής των διαφορετικών ιδεών, αντιλήψεων και πεποιθήσεων,
  • να αξιολογήσουν κάποιους από τους εξωτερικούς παράγοντες που οδήγησαν το Βυζάντιο στην παρακμή και την πτώση,
  • να σέβονται τον πολιτισμό και τις παραδόσεις όλων των εποχών και όλων των λαών,
  • να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στην πολυπολιτισμικότητα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών και να αναγνωρίζουν και να αποδέχονται την ανάγκη και την αξία της διεθνούς συνεργασίας και
  • να γνωρίσουν στοιχεία της τοπικής ιστορίας.
© 2005 Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων