Εξερευνώντας την καστροπολιτεία του Μυστρά - βοήθημα για τον εκπαιδευτικό
 
1. Στα βυζαντινά χρόνια
2. Στου Μυζηθρά το κάστρο...
3. Παραδοσιακοί τεχνίτες
4. Η τέχνη του Μυστρά
5. Βυζάντιο και Δύση
6. Στον κάμπο της Λακεδαιμονίας
7. Έρπουν, πετούν κι ανθίζουν...
 

Εκπαιδευτικοί στόχοι

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα:

  • να γνωρίσουν τομείς και εκφάνσεις της βυζαντινής κοινωνίας και να ενδιαφερθούν για την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της εποχής εκείνης,
  • να εντοπίσουν τις βασικές και καθημερινές ανάγκες του πολίτη μιας βυζαντινής πόλης και να ανακαλύψουν πώς αυτές αντιμετωπίζονται,
  • να συνειδητοποιήσουν τη σημασία των προσπαθειών του ανθρώπου για πρόοδο και καλύτερη ποιότητα ζωής,
  • να κατανοήσουν την εξέλιξη που υπάρχει στα επαγγέλματα, στις τεχνικές μεθόδους στη χρήση των υλικών, καθώς και τους λόγους διατήρησης ή εξαφάνισης κάποιων από αυτά,
  • να αντιληφθούν την επιρροή του ευρύτερου περιβάλλοντος στις ασχολίες των κατοίκων, καθώς και στην επιλογή και τη χρήση των υλικών,
  • να κατανοήσουν τη μακραίωνη πορεία διαφόρων επαγγελμάτων και
  • να συνειδητοποιήσουν την ανάγκη διατήρησης ορισμένων παραδοσιακών μορφών παραγωγής στην υπηρεσία του έργου της αναστήλωσης-συντήρησης, της διάσωσης δηλαδή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
© 2005 Υπουργείο Πολιτισμού, 5η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων